Företagshistorik

Mellbloms Snickeri AB grundades 1921 av Palle Mellblom och har sedan dess varit i ständig rörelse framåt. Familjeföretaget drivs idag av den fjärde och tredje generationen. Historien om Mellbloms löper genom krigsår, lågkonjunkturer och högkonjunkturer. Den präglas av trogna och yrkesskickliga medarbetare, ombyggnader, datorisering och nya maskiner.

Grundaren Palle Mellblom, bördig från Hammenhög, flyttade 1913 till Landskrona och tog år 1915 anställning hos flygpionjären Dr. Enoch Thulin. Palle arbetade som en av hans personliga flygplansmekaniker. Thulinverken utvecklades och Palle blev så småningom verkmästare för ett 80-tal snickare på karosseriavdelningen, där Thulinbilen tillverkades. År 1919 omkom Dr. Thulin, då hans plan störtade i Landskrona hamn. Flygplanstillverkningen upphörde därmed, och året efter valde Palle, tillsammans med arbetskollegan Albert Kronholm, att starta eget.

Palle Mellblom, grundare av Mellbloms Snickeri AB

Mellblom & Kronholm

År 1921 startade de båda kompanjonerna snickeriföretaget “Mellblom & Kronholm”, på Säbygatan i centrala Landskrona. Under 1920-talet växte firman personalmässigt. Den huvudsakliga inriktningen var traditionellt vagnmakeri, karosseritillverkning samt byggnadssnickerier. På 1930-talet sysselsatte företaget ett dussintal personer, och nu tillverkades även butiksinredningar till framförallt Weibulls butiker över hela landet. Under den här perioden började också Palles söner, Olle och Ebbe, direkt efter avslutad folkskola, att arbeta på fabriken. Krigsåren var besvärliga med många inkallade, och efter kriget gick Palles kompanjon bort.

I slutet av 1950-talet gick hyreskontraktet ut för de gamla lokalerna och man beslöt att bygga en ny fabrik, klar 1960. Som av en tillfällighet lokaliserades den till Enoch Thulins väg!

Mellblom & Kronholm. 1930-tal

Expansion under 1960-talet

Mellbloms Snickeri ombildades nu till aktiebolag, och redan efter fyra år fick den nya fabriken byggas ut. Sextiotalets byggboom gynnade tillväxten och produktionen inriktades på biblioteks- och storköksinredningar. Personalstyrkan varierade under den här tiden med mellan 12 och 15 medarbetare.

Maja Mellblom, Olles maka, skötte under en lång tid firmans räkenskaper. När tredje generationen “Mellblom” slussades in i firman, Palles dotterson Sven 1970 och Ebbes son Ingvar 1979, var under en period sex nära släktingar aktiva på företaget.

Palle Mellblom med personal, 1961

Generationsskifte

Åttiotalet blev omvälvande. Olle var en god konstruktör och under många år den drivande kraften i företaget. Samtidigt var han aktiv inom branschorganisationen SNIRI, Snickerifabrikernas Riksförbund.

Dessvärre gick Olle bort redan strax efter sin 65-årsdag, 1984. Palle hade då “pensionerat” sig. Han blev hela 98 år gammal. Ebbe och Maja förde över sina kunskaper till tredje generationen. Generationsskiftet underlättades av att en stor del av personalen varit företaget trogna under en lång följd av år.

Mellbloms julkort, 1979

Nya förutsättningar

Kundstrukturen förändrades radikalt under senare hälften av 1980-talet. Bland annat började lätta taksegment till grannföretaget Besam tillverkas. De första datorerna installerades 1990 och därefter den första programmerbara flerborrmaskinen. I samband med Mellbloms 70-årsjubileum tillkom även ett helt nytt spånutsugsystem med hjälp av arbetslivsfondens stödprogram. Byggkrisen vid samma tidsperiod klarades med nöd och näppe utan personalminskning, vilket var ganska unikt i branschen. Kompetensen fanns därför kvar när konjunkturen gick upp igen 1995. Året efter byggdes en monteringshall, och därmed skapades helt nya möjligheter att packa serietillverkade produkter.

Mellbloms medarbetare, 1995

Välutrustat inför 2000-talet

Under 1998 utarbetades en totalplan för en maximal utbyggnad av fabriken. Planen har sedan resulterat i en ombyggnad av kontoret samt tillbyggnad av ny produktionshall. Här finns en av företagets största investeringar, en datastyrd CNC-fräs, med vaccumlyft för tungt material.

Detta utvecklingsprogram var slutfört under sommaren 2001, lagom till företagets 80-års jubileum. Då hade 3,5 miljoner kronor satsats under tre år.

Fortsatt hög investeringstakt

Hösten 2002 infördes ett helt nytt datorintegrerat telefonsystem med tillhörande bredbandsuppkoppling. Företagets ledningsgrupp utökades med ny kompetens, projektledaren Sven Lundström anställdes. I samband med detta tillfördes även nya kundgrupper.

Ny programvara samt nya högpresterande datorer installerades i samband med övergång till 3-D ritteknik, SolidWorks programvara. Våren 2003 installerades ytterligare en kantlistautomat med betydligt högre kapacitet förenad med kvalitetshöjning på färdig produkt.

Hösten 2003 slöts ett samarbetsavtal med Idesta Foodtech AB i Malmö. Avtalet innebar att hela maskinparken för träbearbetning förvärvades och flyttades till Mellbloms anläggning i Landskrona. Maskinkapacitet i form av ytterligare en CNC-maskin samt plattuppdelningssåg, press, skåppress, bredbandsputs och centrumtappmaskin skapade i ett slag dubbla tillverkningslinjer. Ökade lagringsmöjligheter av råvara löstes genom uppförande av ett lagertält. Personalstyrkan utökades samtidigt med två medarbetare i produktionen.

Mellbloms 80-års jubileum, 2001

Redo för framtiden

De senaste årens utökningar ledde till fler uppgifter även på den administrativa sidan av verksamheten. I augusti 2004 anställdes Sven Olefeldts dotter Helena på företaget för att avlasta på detta område. Helenas yngre bror Mattias tillträdde en tjänst som maskinoperatör på Mellbloms under november 2004.

Efter god tillväxt i bolaget så fortsätter den planerade generationsväxlingen. Ett led i detta är att Sven Lundström inträdde som delägare under september 2005. Även ledningsgruppen förstärktes av att Sven Olefeldts brorson Palle tillträdde som vice VD. Sedan september 2009 har Palle rollen som VD.

Materialintaget byggdes om under 2010 för att optimera logistiken. En snabb 5-axlig CNC-maskin av portaltyp togs i drift under 2011. Ny programvara kopplar ritningsunderlaget direkt till maskinen vilket minskar ställtider och säkerställer utförandet.

2012 /2013 togs en ny uppdelningssåg i drift. Kraftfullt optimeringsprogram införskaffades för att effektivisera kapning och minimera spill.

Även framöver har vi våra blickar riktade mot nya utmaningar. Med vår gedigna yrkeskunskap som bas, kommer Mellbloms Snickeri i Landskrona, även i fortsättningen att utvecklas ikapp med tiden, beredda att ta emot och förädla nya influenser inom snickerinäringen.

Mellbloms medarbetare, sommaren 2007
Rulla till toppen