Gällande GDPR Lagen

Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och då ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Det mesta är sig likt men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps. Ditt förtroende som kund är mycket viktigt för oss och vi vill att du känner dig trygg och vill därför informera dig om en positiv förändring kring vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Mellbloms Snickeri AB Org.nummer 556086-0834 är personuppgiftsansvarig.

Kontaktperson är
Palle Olefeldt (VD), 0418-56166, p.olefeldt@mellbloms.se

Insamling av uppgifter

Personuppgifter behöver samlas in för att bedriva vår verksamhet och leverera varor. Vi har fått era uppgifter via era beställningar.

Rättsliga grunder för insamling

De rättsliga grunder som finns för att samla personuppgifter är för att upprätthålla avtal, samtycke och i berättigat intresse. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Tillgång till uppgifter

Företagsägarna och ledningsgruppen har tillgång till uppgifterna och uppgifter kan delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Lagring av uppgifter och hur länge

De insamlade uppgifterna lagras antingen på papper i dokumentarkiv eller i form av digitala dokument / databas på server. Tiden uppgifter lagras är olika för olika typer av uppgifter, vissa har stöd av lagkrav andra återkallelse av samtycke.

Begära ut, rätta eller radera uppgifter

Personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.
Även att kunna ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.

Om ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Rulla till toppen