Formgivning - på dina villkor

Förverkliga din formgivning

Till oss kan du komma med en färdig design som du vill ha tillverkad. Då hjälper vi dig att förverkliga din formgivning på bästa sätt. Men du kan lika gärna komma till oss med ett problem, så hittar vi designlösningen. Vi kommer gärna ut till dig för att måttsätta och lokalanpassa din inredning. Vi kan ge förslag på vad som fungerar i verkligheten, vad som är tekniskt möjligt i tillverkningsprocessen samt hur vi kostnadspressar projektet.

Visualisera dina projekt

Mellbloms Snickeri har under lång tid konstruerat tredimensionellt i Solid Works. Detta ger dig möjlighet att visualisera dina projekt och idéer före tillverkning. Med enkla manövrar kan vi ändra färger, material och betraktelsevyer så att du med säkerhet vet hur din inredning kommer att se ut. Vill du exempelvis ha ditt företags logga på framsidan av din nya receptionsdisk så kan vi redan i ritningsstadiet visualisera detta.

Högsta precision

Förutom de visuella fördelarna med att rita i Solid Works ger det detaljerade underlag för tillverkningen. Som ett led i produktionen använder vi en av träindustrins marknadsledande CAD/CAM-lösningar. CAD/CAM-lösningen är väl integrerad i konstruktionsprocessen från Solid Works till våra CNC-maskiner. Detta medför extremt hög precision genom hela tillverkningsprocessen.

Formgivning som fungerar praktiskt

I inledningsskedet av varje projekt kommer de praktiska problemlösningarna fram. Formgivningen hänger starkt samman med en lyckad produkt. Designen ska inte bara vara snygg, den ska också fungera praktiskt. Vi på Mellbloms Snickeri tar på oss ansvaret från början till slut, så att du blir nöjd – inte bara med din design utan också med hur din inredning fungerar i praktiken.

Rulla till toppen